STRONA ARCHIWALNA

חטיבת בינייםאנו מלמדים בכיתות I-III. אנו מבצעים תכנית לימודים התואמת את תכנית הבסיס של משרד ההשכלה הלאומית (MEN), אנחנו שמים דגש מיוחד על פיתוח חשיבה העצמית של תלמידינו.

במהלך סדנאות אנחנו שמים דגש על תחומי התעניינותם האישיים. במהלך ביצוע הפרויקטים אנו יוצרים קבוצות קטנות, ככה שהתלמידים ישלימו אחד את השני, דבר שגורם לכך שהתוצאות אליהן הם מגיעים גורמות לסיפוק ובנוסף התלמידים לומדים לעבוד ולשתף פעולה בפעילות קבוצתית.

חוץ מההרצאות והסדנאות אנו מנהלים פעילויות בצורת פגישות אישיות עם המורים על בסיס הדרכה. בגדר עבודה בפרויקטים מתקיימים לימודים קבוצתיים ועבודה עצמית אישית.

תקנון

הוראות משרד חטיבת הביניים

מפרט מתיק חטיבת הביניים

תוכניות הלימודים של חטיבת הביניים

מפרט הספרים לחטיבת הביניים

מפרט התוכניות של חטיבת הביניים

ציוד בסיסי בקשה מספר 1

ציוד בסיסי בקשה מספר 2

gimnazjum@szkolysalomon.pl

Kluby edukacji

Facebook