STRONA ARCHIWALNA

E-Salomon /


תלמידים, מורים והורים בבתי ספרינו מקבלים גישה למערכת לימודים אלקטרונית, באמצעותה ניתן ללמוד מרחוק, לבדוק את הידע ולהתייעץ בעניין תוצאות. בנוסף e-salomon הוא גם ——————— מקום, בן ניתן ליצור קשר עם שאר התלמידים ולעיין בתמונות ועבודות המשותפות על ידם.

Kluby edukacji

Facebook