STRONA ARCHIWALNA

מרפאהעמידה בדרישות שרק גודלות מיום ליום קשה להרבה ילדים ומוציאה מהם את השמחה הטבעית מחיים. במרפאה שלנו אנו מנסים לעזור במיוחד להורי הילדים  וילדים עצמם על ידי תמיכה בפיתוחם ויעילות בלימודים:

-          אנו נותנים ייעוצים פסיכולוגיים ופדגוגיים,

-          אנו מבצעים בדיקות פסיכולוגיות ופדגוגיות בקרב ילדים ונוער,

-          אנו תומכים בהורים המודאגים מהתנהגות בלתי נכונה של ילדיהם,

-          אנו תומכים באירועים קשים בחיים,

-          אנו מנהלים בדיקות ונותנים חוות דעת הנדרשות במהלך גיוס למערכות השכלה מחוץ לבית הספר.

אבחון

אבחון פסיכולוגי ופדגוגי מהווה בסיס לנקיטה בטיפול נכון במטרה להשתלט על הקשיים של הילד. אבחון אישי שניתן על פי בדיקות מאפשר לקבוע: – את הסיבות לחוסר הצלחה בבית ספר – הסיבות לקשיים בגידול הילד – קשיים ספציפיים בלימודים ולבחינת מוכנות הילד לבית הספר – חיסול הפרעות התנהגות – חיסול הפרעות פיתוח.

טיפול

סוגים שונים של פעילויות טיפוליות במטרה לעזור להורים ולילדיהם להתגבר על הקשיים בלימודים, קשיים בגידול הילד וההפרעות. הטיפול יכול להיות מנוהל, לפי הצורך, באופן אישית או בקבוצות.

אנו מנהלים טיפול:

-          של הפרעות רגשיות ופסיכוסומטיות אצל ילדים בגיל הצעיר

-          הפרעות בחשיבה מתמטית (בשביל ילדים עם קשיים ספציפיים בלימודים)

-          הפרעות דיבור וקשר  (בשביל ילדים עם קשיים ספציפיים בלימודים). אנו מבצעים פעילויות חינוך מחדש, טיפול בשיטת אינטגרציה סנסורית וגם אימון הכושר האינטלקטואלי של הילדים.

פעולות מניעה

אנחנו מנהלים סדנאות:

-          להורים עם ילדים הסובלים מתסמינים של ADHD

-          שליטה על תוקפנות, המונעת הפרעות רגשיות, התמכרויות, אי התאמה חברתית (לילדים ונוער)

-          עמידה במצבי לחץ (לילדים והורים)ייעוץ

-          פתירת בעיות גידול הילד

-          פתרון סכסוכי משפחה

-          תמיכה בפיתוח ילדים ונוער

-          פתירת קשיים בלימודים

-          זיהוי מיומנויות מיוחדות

-          בחירת כיוון ההשכלה והמקצוע

מרפאה טלפון +48518717077

poradnia@szkolysalomon.pl

Kluby edukacji

Facebook